Architektura

Na Korsice se vystřídaly četné civilizace a národy, které po sobě zanechaly nejrůznější stavby či jiné památky. Nejstarší umělecké předměty nalezené na Korsice jako jsou sekery, nože, náramky, hroty šípů nebo úlomky keramiky pocházejí z doby kamenné, tedy z období před 8 až 4 tisíci let. Jsou uloženy v muzeích v Bastia, Sarténe, Levie a Albertacce.
Na Korsice se nacházejí stovky menhirů, což jsou vztyčené kamenné monolity vysoké až 4 m, stojící samostatně nebo ve skupinách. Pocházejí z období 3500 až 1000 let před Kristem. Z doby kamenné pocházejí menhiry na kterých můžete vidět obličejové rysy a ramena. Menhiry na kterých se kromě anatomických detailů objevují také zbraně pocházejí z doby bronzové. Autorství je přičítáno Torreánům, kteří zbraně na ostrov přinesli a vyhnali původní obyvatele z jejich vesnic. Na Korsice je několik hřbitovů menhirů. Je to naleziště Cauria a alignement Pallagiu u města Sarténe a Filitosa u města Olmeto. Všechny jsou v jihozápadní části ostrova. Torreánové však zanechali na Korsice i jiné kulturní poklady.
Filitosa
Jsou to náboženské stavby ve tvaru věží, kolem kterých bylo postaveno jejich obydlí. Známé jsou nálezy ve vesnici Torre u Porto-Vecchio a hlavně Castellu d´Araghju tamtéž. Zde byly také nalezeny tyto stavby, ale byly obehnány navršenými kameny. Další podobné torreánské pevnosti si můžete prohlédnout u města Lévie, nad údolím Rizzanése. Jsou to pevnosti Castello de Cucuruzzu, kde nanošené kamenné bloky jsou součástí granitové skály a o kousek dál je Castello di Capula. Zde však původní torreánská pevnost byla přestavena na středověkou pevnost, protože archeologické nálezy pochází většinou z tohoto období. Capula bylo opevněné sídlo hraběte Giudice della Rocca, po jehož rodině byla pojmenovaná celá oblast.
Antické památky byly nalezeny pouze na východním pobřeží, v okolí měst Aléria a Mariana. Aléria, v ústí řeky Tavignano, byla za řecké i římské nadvlády důležitým obchodním centrem a námořní základnou. V místním muzeu jsou uloženy antické nádoby a mince, bronz nalezený v nekropoli, části mozaik nebo úlomky keramiky. Vykopávky představují ostatky chrámu, fóra, prétoria (úřední budova prétora v římských koloniích), lázní a výrobní budovy. V ústí řeky Golo, kde stojí katedrála La Canonica, se nachází pozůstatky římského města a přístavu Mariana.

Na Korsice se románská architektura objevuje již v 9.století, její největší rozvoj nastává v polovině 11.století a pokračuje až do konce středověku. Nejprve se staví pouze kaple, na nepřístupných místech, na hřebenech hor ve vnitrozemí. Postupně se projevuje vliv stavitelů z námořní republiky Pisa, která v té době na ostrově vládla. Ke stavbě kostelů jsou často používány světlé a tmavé kameny, které se různě kombinují. Většina románských kostelů má obdélníkovou loi a polokruhovité kněžiště (kůr). Stavby zdobí detaily vytesané do kamene (geometrické tvary, ozubená kola, pletencové ornamenty, podivná zvířata, záhadné postavy).


Castello di Capula
častým dekorativním prvkem byly otvory po trámech lešení (kostel St-Martin u městečka Patrimonio). Z nejznámějších staveb tohoto období jmenujme alespoň kostel San Michele de Murato, katedrálu Santa Maria Assunta u St-Florent, katedrálu La Canonica u Mariany nebo kostel St-Jean-Baptiste v městečku Ste-Lucie de Tallano. Na Korsice se dlouho stavělo podle románského stylu, ještě v 15.století, kdy byla postavena například kaple Ste-Catherine de Sisco. Na ostrově jsou proto pouze 2 gotické kostely, St-Francois a St-Dominique, oba v městečku Bonifacio.
Počátek baroka na Korsice spadá do 16.století, kdy byla postavena například katedrála v Cervione. Rozkvět nastává v 17. a 18.století v ekonomicky silných oblastech ostrova, jako Balagne, Bastia nebo Castagniccia. Střídmé exteriéry kontrastují s interiéry bohatě zdobenými zlatem, mramorem, olejovými malbami, dřevěným vyřezávaným nábytkem a barevnými zlatými štuky oslavující Janovany. Do tohoto období spadá například kostel Ste-Marie nebo kaple Ste-Croix v Bastia, ale jsou stavěny také kaple tzv. bratrstev, které najdeme na celé Korsice, které přizpůsobují vnitřní výzdobu bohatému baroknímu slohu, zachovávají však jednoduchý exteriér. Bratrstva vznikala na Korsice od 14.století a měla za úkol sociální a duchovní podporu mezi bratry v případě nemoci, smrti, věznění nebo bídy.
Vojenská architektura

Citadely nebo pevnosti v Bonifacio, Calvi, Bastia, St-Florent, Ajaccio, Porto-Vecchio i jinde založili Janované, kteří vládli nad Korsikou celých 5 století, než je vystřídali Francouzi.

Jsou to i na dnešní dobu impozantní stavby, které pořád nahánějí pocit úzkosti či strach. Zvláště citadely v Bonifacio a v Calvi jsou monumentální díky svému umístění na vrcholech skalních útesů. Janované společně se San Giorgio nechali také vybudovat systém strážních věží po celém obvodě ostrova. Mělo jich být 150 a sloužily k signalizaci nájezdů pirátů, kteří drancovali osady na pobřeží a odváděli jejich obyvatele do otroctví. V současnosti je zachováno kolem 85 věží, některé z nich byly restaurovány, z jiných zbývají už jen ruiny. Strážní věže byly kruhového tvaru, byly 14-19 metrů vysoké a jejich průměr byl 8-15 metrů. Skládaly se ze dvou místností nad sebou, vchod byl ve výšce 5 metrů, do kterého se lezlo po žebříku. Ve spodní části věže byla nádrž s pitnou vodou, ve vrchní části potom byla malá místnost pro dva strážné.
Pevnost v Bonifacio
Zvláštností jsou věže čtvercového tvaru, které můžete vidět v Porto (před několika lety byla kompletně zrestaurována a je v ní umístěna výstava dokumentující stavbu věží a život v nich) nebo v Nonza.
Pokud se objevila na obzoru nepřátelská loi, museli torregiani zatroubit na roh z mořské lastury smluvený signál a varovat tak nejbližší obyvatele a současně předat vedlejší strážní věži kouřový signál. Strážní věže byly umístěny tak, že z jedné bylo vidět vždy na dvě sousední věže a kouřová zpráva zvěstující nebezpečí se lavinovitě šířila kolem celého ostrova v obou směrech.
Od 16.st. se Janované snažili o rozvoj obchodu a zemědělství na ostrově. Za tímto účelem byly postaveny na frekventovaných cestách četné mosty. Jsou charakteristické jedním obloukem a úzkým kamenným chodníkem s výrazným zalomením. Výška jejich oblouku a umístění na místě širokého toku řeky jsou propočítány s ohledem na sílu a prudkost toku v mediteránním klimatu. Všem mostům na ostrově se od té doby bez ohledu na to, kdy byly postaveny, říká janovské mosty.
Lidová architektura

Dům je to, na čem Korsičan lpí nejvíce. Odmítá jej prodat a dokonce i pronajmout. Tradiční korsický dům, a casa, byl jednoduchý a skromný. Byl postaven z kamenných bloků místního materiálu. Na severovýchodě ostrova se používala břidlice, na jihozápadě žula, vápencový materiál v Bonifacio a St-Florent. Střechy byly kryty břidličnými taškami (severovýchodní část) nebo slámou či šindeli z dřeva kaštanovníků. Schody byly umístěny venku nebo nahrazeny žebříkem, za účelem ušetření místa pro mnohdy početnou rodinu. V přízemí býval ustájen dobytek a uschovány pracovní nástroje. Rodina se scházela v široké centrální místnosti kolem otevřeného ohniště (fucone). Na sítě pod stropem se sušily kaštany, sýry a šunky. Zařízení bylo velmi strohé, pouze postele a dřevěná truhla ke skladování věcí.


Fucone
Ve starých vesnicích jsou domy seskupené do bloků podle příslušnosti k rodinám, pro venkovního pozorovatele jsou zdánlivě neuspořádané. Někdy bývají propojeny krytými průchody nebo odděleny kamennými schodovitými uličkami, například v Sant´ Antonino v Balagne nebo ve Vescovato v Casinca. Vzácně se ve vesnicích zachovaly opevněné domy (Casa torra), stará obydlí pánů, která mohla mít také obrannou funkci v dané oblasti. Můžeme je vidět v Ste-Lucie-de Tallano, v Bicchisano nebo v Sainte-Marie-Sicché.

V horách najdeme roztroušené ovčíny, které poskytují úkryt pastýřům a jejich stádům od května do října. Jsou to hrubé stavby z navršených kamenů bez oken, se střechou krytou taškami či šindeli. Oheň se rozdělává u stěny a kouř vychází dveřmi. Ke spaní slouží matrace ze slámy. K ovčínu patří dvorek, kde pastýř vyrábí sýr nebo "brocciu", ohrady na dojení. V jiné místnosti zrají na poličkách sýry. V oblastech, kde se pěstovaly kaštanovníky, se setkáváme s obdobou ovčínů - sušárnami kaštanů. Některé si zachovaly svůj strop s mříží ("a claire-voie"), kterým unikal kouř a horko ohně rozdělaného na zemi.


   
Všechna práva vyhrazena. © 1999 - 2018 Korsika.cz - Ile de Beauté Voyages s.r.o. - Mapa Serveru

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č.47427